Aktivitetsstöd

Ansökan om aktivitetsstöd ska inlämnas senast 15 augusti för första halvåret och senast 15 februari för andra halvåret. Dessa datum gäller för hela klubben.

Dina aktiviteter registrerar du under Kalendern i Myclub och detta ska vara klart tre veckor innan ovanstående datum för sammanställning och vidarbefodran till Riksidrottsförbundet och kommunen. Under Kalender finns en meny som heter Säsong. När ni anser att ni är klara så klicka i rätt säsong så har vi en bra överblick vilka som är klara alternativt behöver hjälp. Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

  • med minst tre deltagare i åldern 7- 25 år, ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. Åldern räknas fr.o.m. det år deltagaren fyller 7 år t.o.m. det år deltagaren fyller 25 år.
  • för deltagare med funktionshinder eller ledare gäller ingen övre åldersgräns.
  • som varar minst 60 minuter.
  • som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, medlemsmöte eller motsvarande.
  • som genomförts av föreningen.

För kommunala bidrag gäller följande: Bidrag ges inte för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang. De som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening och verksamhet får bara medräknas i en av dessa sammankomster För varje deltagare i en naturlig grupp i åldern 7-12 år beviljas bidrag för maximalt 80 sammankomster per år. För deltagare i en naturlig grupp i åldern 13-20 år beviljas bidrag för maximalt 120 sammankomster per år. Deltagarnas kön och ålder skall särredovisas.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub