Föreningens stadgar

Här hittar du föreningens stadgar som reglerar hur vår förening fungerar och är organiserad. Dokumentet delas in i

  • Allmänna bestämmelser
  • Föreningens medlemmar
  • Årsmötet, extra årsmöte
  • Valberedningen
  • Revisorer
  • Styrelsen
  • Sektioner
  • Tvist
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub