Asset 16

Delas ut till max tre (3) förtjänstfulla ledare per år. Ledaruppdrag under 10 år. Kan endast erhållas en gång. Föreslås av sektion eller KS. Medlemsavgift ska vara erlagd. Utdelas på årsmötet. KS beslutar. Stipendiet avser föregående verksamhetsår.

Tidigare stipendiater

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub