Md rf logo
Md whissle b

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger våra medlemmar och medarbetare en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Det kan handla om exempelvis matchfixning, sexuella trakasserier och övergrepp, mobbning eller korruption. Vår visselblåsartjänst är ett "early warning system" för att minska risker och säkerställa att våra värderingar efterlevs.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en ledare eller styrelsemedlem i din sektion. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår förening och våra medlemmar.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning i Sverige. KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA VIDARE-> https://www.rf.se/rf-arbetar-med/idrottsombudsmannen/visselblasartjansten

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub