Här finner du information om våra medlemsavgifter.

Sundbybergs IK skickar alla sina fakturor med e-post. Saknar du dina fakturor? Kontakta kansliet för att se om vi har korrekta kontaktuppgifter till dig.

Mejl :kansliet@sik.org eller telefon: 08-28 11 15

AktivFamilj
Rätt val för den somVill delta i våra sektioners aktiviteter som aktiv, ledare eller styrelsearbeteVill delta i våra sektioners aktiviteter som aktiv, ledare eller styrelsearbete
Årsavgift0-12 år 200 kr
13-19 år 250 kr
20 år och äldre 400 kr
500 kr
Rätt att delta på årsmöteJaJa
Rätt att delta på klubbens aktiviteterJa om sektionsavgift är betald & plats finns i aktuell sektionJa om sektionsavgift är betald & plats finns i aktuell sektion
Får löpande nyhetsbrev från klubbenJaJa
Möjlighet att boka lokal på kanslietJa som ledareJa som ledare
Får erbjudande från våra samarbetspartnersJaJa

Ständig medlem: Medlem som från 18 års ålder betalt medlemsavgift i 25 år räknas som ständig medlem och behöver ej längre betala medlemsavgift.

Styrelsens f rslag medlemsavgifter

Nytt för medlemskapen till 2023 i korthet;

-Stödjande medlem är tillbaka som kategori.

-Medlemsavgiften för ledare sänks till 300kr. Avgiften för 2022 var 400kr och för 2023 hade avgiften varit 600kr.

-Övriga avgifter höjs, senaste förändringen skedde för 10 år sedan.

Beslut om medlemsavgiften är något som beslutas av alla oss medlemmar som närvarar på årsmötet, detta görs årligen.

Det är direktiv från riksidrottsförbundet gällande medlemskap som ligger till grunden för våra medlemstyper och inget som är unikt för Sundbybergs IK.

Varje medlem har rätt att inkomma med skrivelse till styrelsen eller lämna in en motion till kommande årsmöte, det är endast årsmötet med alla deltagande medlemmar som har möjlighet att ändra medlemsavgiften.

Varför betala medlemsavgift i Sundbybergs IK som ledare?

  • Våra ledare är våra representanter i den aktiva verksamheten, med detta följer ett stort ansvar och förtroende.
  • Att försäkringar som är kopplat till föreningen gäller fullt ut när det gäller ansvar vid olyckor och andra händelser.
  • Föreningen styrs av medlemmarna – genom rösträtt på årsmöte, med möjligheten att påverka genom motioner.
  • Som ledare får du kostnadsfritt ta del av de utbildningar som arrangeras av vår förening.
  • Som medlem har du accepterat föreningens regelverk med tillhörande rättigheter och skyldigheter.


För att bli medlem och utöva en idrott inom någon av våra sektioner så kontaktar du sektionen direkt, Vissa av våra sektioner har kö till sin verksamhet.

Du finner deras kontaktuppgifter på sektionernas hemsidor som finns att hitta längst upp på vår huvudsida.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub