Asset 16

Vad får du som medlem?

  • Rätt att bli medlem i en sektion eller i alla våra 11 sektioner
  • Varje sektion har rätt att ta ut en sektionsavgift för att finansiera verksamheten
  • Tillgång till gratis möteslokaler i Dahlgården och Motionsgården
  • I Dahlgården finns gratis kaffe
  • De som betalat medlemsavgift och avgift till sektion är/har
  • Försäkrad vid din idrottsaktivitet
  • Tillgång till instruktör inom respektive idrottsgren
  • Utrustning, utom den rent personliga
  • Möjlighet att åka på träningsläger, tävlingar och andra aktiviteter som anordnas
  • Rabatter och förmåner i ett antal affärer/företag


Anmäl dig som medlem HÄR

Familjeavgift
Familjeavgiften är densamma oavsett antalet personer i familjen,
dock ska samtliga familjemedlemmar ha samma adress.

Ständig medlem
Medlem som från 18 års ålder betalt medlemsavgift i 25 år räknas som
ständig medlem och behöver ej längre betala medlemsavgift.


Medlemsavgifter:
Medlemmar till och med 12 år 200:-
Medlemmar 13-19 år 250:-
Medlemmar 20 år och äldre 400:-
Familjeavgift 500:-
Ständig medlem Ingen avgift

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub