Här finner du information om våra medlemsavgifter.

Sundbybergs IK skickar alla sina fakturor med e-post. Saknar du dina fakturor? Kontakta kansliet för att se om vi har korrekta kontaktuppgifter till dig.

Mejl :kansliet@sundbybergsik.se eller telefon: 08-28 11 15

Medlemsavgifter 2024

Vem ska bli medlem?

Sundbybergs IK finns bara till för dem som har beviljats medlemskap. Det betyder att oavsett om du önskar vara spelare, ledare eller ledamot i föreningen så måste du vara medlem. Det är själva grundfundamentet i en förening. Det är direktiv från riksidrottsförbundet gällande medlemskap som ligger till grunden för våra medlemstyper och inget som är unikt för Sundbybergs IK.

Vad kostar det? Medlemskapet kostar olika beroende vilken medlemstyp man har. 2023 så höjdes medlemsavgiften i Sundbybergs IK från föregående år, detta gjordes eftersom medlemsavgiften inte har höjts på 10år. Det som sticker ut är att den enda medlemsavgiften som sänktes var för ledare från 400kr till 300kr.

Varför betala medlemsavgift i Sundbybergs IK som ledare?

• Våra ledare är våra representanter i den aktiva verksamheten, med detta följer ett stort ansvar och förtroende.

• Att försäkringar som är kopplat till föreningen gäller fullt ut när det gäller ansvar vid olyckor och andra händelser.

• Föreningen styrs av medlemmarna – genom rösträtt på årsmöte, med möjligheten att påverka genom motioner.

• Som ledare får du kostnadsfritt ta del av de utbildningar som arrangeras av vår förening.

• Som medlem har du accepterat föreningens regelverk med tillhörande rättigheter och skyldigheter.

En aktiv medlem betalar utöver medlemsavgiften även sektionsavgiften/aktivitetsavgift i den sektion/sektionerna som medlemmen är aktiv i. Vår förening är en samling människor som delar samma intresse och där målet är att skapa så mycket idrottsglädje som möjligt för våra medlemmar.

En förening är medlemsstyrd, det betyder att varje medlem (från 12år) har en röst på årsmötet och är med och påverkar beslut. Varje medlem har rätt att inkomma med skrivelse till styrelsen eller lämna in en motion till kommande årsmöte, det är endast årsmötet med alla deltagande medlemmar som har möjlighet att ändra medlemsavgiften.

Alla resurser som föreningen får in används för att kunna genomföra den verksamhet som vi har kommit överens om att föreningen ska erbjuda.

Medlemsavgifter betalas aldrig tillbaka medan sektionsavgiften betalas endast tillbaka om sektionen inte längre kan erbjuda den verksamhet som man har betalt avgift för.

Nytt för i år är att när fakturan har förfallit så kommer du inte kunna svara på kallelser i MyClub förrän fakturan är betald.

Behöver du ett senare förfallodatum så hör du av dig till kansliet på "kansliet@sundbybergsik.se" eller telefon- 08- 28 11 15

Har du svårt att betala din faktura och behöver hjälp från vår medlemsfond? läs mer Medlemsfond


Våra värderingar

Alla får vara med

SIK välkomnar alla till att idrotta efter sina egna förutsättningar. Att alla får vara med är en framgångsfaktor: en bred bas ger en bättre spets.

Gemenskap

SIK har en bra gemenskap och alla får uppleva kamratskap.

Glädje

SIK präglas av en glädjefylld atmosfär där varje individ bidrar med en positiv inställning.

Kommunikation

SIK har en öppen kommunikation både inom och utom föreningen, där alla medlemmar känner till verksamheten och vi tillsammans formar SIK.

Utveckling

SIK har ett utvecklingsorienterat klimat där verksamheten ständigt förnyas och individer uppmanas och får hjälp med att ta ansvar för sin utveckling.

Ständig medlem: Medlem som från 18 års ålder betalt medlemsavgift i 25 år räknas som ständig medlem och behöver ej längre betala medlemsavgift.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub