Vad är GDPR?

Sundbybergs IK anser att det är viktigt att du som medlem vet hur dina uppgifter behandlas av föreningen. Sedan 25 maj 2018 gäller General Data Protection Regulation (GDPR) inom EU och är till för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Intresseavvägning – publicering på hemsidor/sociala media

Gällande publicering av bilder så gäller inom hela föreningen att vi använder oss av stödet som finns i GDPR avseende intresseavvägning. Vilket innebär att om det anses ligga i både föreningens och medlemmarnas intresse så kan publicering göras på hemsida/sociala medier. Detta då vi tror att det finns ett stort intresse av bilder på hemsidor och sociala medier för att sprida information, nyheter och skapa sammanhållning och delaktighet. I vissa särskilda fall kan vi dock efterfråga medlemmars samtycke och godkännande.

Dock gäller alltid att du har rätt att få bilden borttagen

Om du inte vill att bilden ska vara publicerad så ska du vända dig till aktuell sidas administratör. Administratören ska därefter skyndsamt åtgärda detta och säkerställa att bilden inte längre finns publicerad.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub