Organisation

Sundbybergs Idrottsklubb – även kallad Sundbybergs IK eller SIK – är en breddförening bestående av ett flertal idrottssektioner. Samtliga sektioner ser du högst upp på sidan.

Föreningen grundades i Sundbyberg i april 1893, till en början med målet att vara en "gymnastik-och atletklubb". Med åren har verksamheten växt och breddats så att vi idag har tio aktiva sektioner.

De flesta sektionerna organiseras under en egen styrelse. Föreningen har också en klubbstyrelse som ansvarar för samordning och föreningsutveckling på övergripande nivå.


En förening för alla

Enligt Riksidrottsförbundet (2019) har närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. I Sundbybergs IK var under 2019 nära 60 procent av våra medlemmar/aktiva yngre än 20 år. Vår förening har därmed ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs klokt på barn och ungas villkor. Vi axlar det ansvaret bland annat genom att följa barnkonventionen (som du kan läsa mer om under avsnittet om barnkonventionen) och genom vårt arbete med ledarutveckling.


Föreningsutveckling

Under 2021 påbörjar Sundbybergs IK ett arbete för att synliggöra vilka normer som finns i föreningen. Syftet är att genom ökad kunskap och kännedom om rådande normer kunna bli ännu mer träffsäkra i vårt mål att alla ska känna sig välkomna i föreningens alla sektioner.


Våra medlemmar

Idag har vi strax under 4000 medlemmar/aktiva totalt (3659 stycken för 2021 – aktuella siffror uppdateras så snart som möjligt).

Vår förening lockar både flickor och pojkar, kvinnor och män. Idag utgörs 36,6 procent av våra aktiva totalt av flickor/kvinnor.


Könsfördelning i föreningen

Antalet flickor/pojkar, kvinnor och män, varierar i våra sektioner. Den största sektionen sett till antal medlemmar är fotbollen med 1431 personer. Av dem är 32,7 procent flickor/kvinnor. Vår näst största sektion är orienteringen med 519 medlemmar (varav 39,7 procent flickor/kvinnor). SIK:s tredje största sektion är skidor med 411 medlemmar (flickor/kvinnor utgör 39,7 procent).

Klubben har under 2021 års verksamhet haft 94 670st aktiviteter utförda av barn och ungdomar under 25år.

Här är en organisationsskiss för Sundbybergs IK.

Bild1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub