Barnkonventionen – Alltid i fokus i Sundbybergs IK

Det har länge varit en del av Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från FN:s barnkonvention. Sedan 1 januari 2020 blev konventionen även en lag i Sverige. För att vara en del av idrottsrörelsen är det en förutsättning att föreningen bedrivs i enlighet med barnkonventionen.


Sundbybergs IK har ett ansvar

I Sundbybergs IK är nära 60 procent av våra medlemmar/aktiva yngre än 20 år. Vår förening har därmed ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs klokt på barn och ungas villkor. Vi axlar det ansvaret bland annat genom att skapa möjligheter för barn och unga att delta i föreningens verksamhet utifrån sina individuella förutsättningar.

Barn och unga i vår förening ska behandlas med respekt och få idrotta på sina egna villkor. Varje barn har också rätt att vara med och påverka hur saker och ting går till och ingen har rätt att tvinga barn att göra saker de inte vill – det gäller föräldrar, tränare, lagkamrater och motståndare.


Kunskap om barnkonventionen del i vår ledarutveckling

Som en del i föreningens kontinuerliga arbete med ledarutveckling bjöd vi tillsammans med SISU Idrottsutbildarna in till inspirationsföreläsning om barnkonventionen inför det att konventionen skulle bli svensk lag. Hur konventionen blir verklighet i våra sektioner - och hur vi kommunicerar det - är ett pågående utvecklingsarbete.

Du kan läsa mer om innebörden i konventionen, samt andra stöddokument, här nedanför.

Md unicef
Barnkonventionen
Md sk rmklipp
Mer läsning
Md rf
Mer läsning
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub