Ledare

Som ledare i Sundbybergs idrottsklubb är man försäkrad genom vårt avtal med Riksidrottsförbundet. Denna försäkring gäller även funktionärer och förtroendevalda.

Aktiva

Försäkringar för de aktiva som deltar i seriespel, tävlingar mm är försäkrade genom sitt specialförbund.

Medlem

För de medlemmar i Sundbybergs idrottsklubb som bedriver motionsidrott har klubben tecknat en gruppförsäkring. En gemensam förutsättning för försäkringarna är att medlemsavgift är betald och att anmälan på de aktiva är insänd till respektive specialförbund.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub