Utdrag ur belastningsregistret

Från den 1 januari 2020 så måste alla föreningar anslutna till RF (Riksidrottsförbundet) kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. Sundbybergs IK är anslutna till RF och därför gäller det även oss.

Vilka ska visa upp det begränsade registerutdraget?

  • Alla personer från 15 år och uppåt som i vår verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn (alla under 18 år räknas som barn). Till denna kategori räknas även ungdomar över 15 år som arbetar på exempelvis Fotbollsskolor, Friidrottskollo mm och som inte avlönas av annan part (Exempel Sundbybergs Stad, de ska uppvisa intyget till Sundbybergs Stad)
  • Samtliga anställda (gäller även anställda/ arvoderade tränare som enbart tränar seniorlag)
  • Medföljande vuxna/föräldrar som övernattar tillsammans med barnen på cuper/läger och dylikt.

Vad visar det begränsade registerutdraget?

Det visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

För vem uppvisas det begränsade registerutdraget?

Det uppvisas till en av de personer som sektionen utsett till ansvariga i just sin sektion för att registerkontrollen genomförs. Sektionen meddelar kansliet inför varje år vilka personer som det begränsade registerutdraget får uppvisas till. Registerutdraget ska uppvisas i original. När det har uppvisats så lämnas det tillbaka till personen, det ska alltså inte sparas av sektionen. Registerutdraget kan heller inte scannas in och mejlas till ansvariga, utan måste alltså visas upp personligen. När registeruppdraget är uppvisat så bockar ansvarig person i rutan; registerutdrag för 2020 uppvisat, som finns i MyClub. Här är det bra om sektionen kan avsätta ett antal dagar som personen kan komma och visa upp sitt registerutdrag.

Hur ofta ska ett begränsat registerutdrag visas upp?

Det ska visas upp varje år. Senast den 31 januari eller senast 1 månad efter det att man påbörjat sitt ledaruppdrag.

Vad händer om en ledare inte visar upp sitt registerutdrag?

Om en ledare inom föreskriven tid inte visat upp sitt registerutdrag, så är ledaren avstängd från sitt uppdrag till dess att registerutdraget är uppvisat.

Hur beställer man ett begränsat registerutdrag?

Utdraget beställer man hos polisen. Utdrag från belastningregister , vilket tar cirka 5 minuter. (skrivare, scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år behöver hjälp av målsman för att beställa utdraget.

Digitalt utdrag från belastningsregistret. Digitalt utdrag

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub