Nedslag i historien

Publicerad 2023-10-16 14:56
H r grundades sik
Sundbybergs IK grundas

Bakgrunden

Sundbyberg 1893, en tid som präglades av förändringar. Sverige gick från bonde- till industri-samhälle och människor flyttade till städerna. Sundbyberg växte fram som en

förstad till Stockholm där industrin blomstrade. Olika rörelser växer fram, idrottsrörelsen var en av dem. Tillsammans med dagspressens intresse för idrottsresultat och den spontana uppslutningen av människor växer idrottsklubbarna fram och Sundbybergs Idrottsklubb var en av de första i Sverige.

Den 9 april 1893 samlade Gustaf Hammarin och Emil Bohman ihop ett 20-tal andra män i en lokal på Sturegatan 14, för bildandet av en gymnastik och atletklubb i Sundbyberg. Klubbens namn skulle bli Sundbybergs Idrottsklubb. Strax därefter bildades föreningens första styrelse och från och med där och då finns protokoll, medlemsblad och årsskrifter som berättar föreningens historia fram till idag.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub