Klubbstyrelsens årsmötessummering

Publicerad 2023-04-20 15:22
 rsm te intro
Onsdag den 19/4 samlades ett fyrtiotal medlemmar i Gamla Folkets Hus i Sundbyberg för att ha klubbstyrelsens årsmöte 2023. I nyheten kan ni läsa summeringen.

Sundbybergs IK firar i år 130 år och hade i sin tur sitt 131:a årsmöte.

Ett fyrtiotal medlemmar samlades i Gamla Folkets Hus för att rösta om Sik:s verksamhet.

Klubbstyrelsens ordförande Jan Kihl hälsade alla välkomna till 2023 års årsmöte där han pratade om klubben och vår historia och hur verksamheten ser ut idag.

Sedan gick vi genom fastställande av röstlängd för mötet samt om det var behörigt utlyst.

Dagordningen godkändes och klubbens samt kamratföreningen "Gamla sik:ares" stipendier kunde börja delas ut.


Sundbybergs IK:s finaste pris "Bröderna fischerströms bragdmedalj" gick i år till Niklas Henningsson (Friidrott) för hans resultat på halvmaraton, maraton samt ultramaraton där han slog klubbrekord klubbrekord på både halvmaraton samt maraton. Niklas sprang även in på en tid som tog honom upp på en 18:e plats genom tiderna i hans debut på ultramaraton (100km). Återigen Stort Grattis Niklas!


Sundbybergs IK:s ungdomsstipendium går till 10st ungdomar som har gjort bra prestationer under året.

2022 års ungdomsstipendium tilldelades.

Thea Breimar, Fotboll

Irene Leal Gränsmark, Fotboll

(inte på mötet)


Egon Wistedt, Ellinor Fjägers, Noel Hellberg, Botvid Simonsson, Orientering


Filip Wincent och Sofia Deresiewicz, Friidrott

Ej Närvarande vid mötet, August Hannerstål & Linnea Nederström


Kamratföreningen Gamla sik:are delade även ut deras stipendier och årets stipendiater är.

Sven, Bengt och Ragges minnesfond

Peter Lundin, Friidrott


Lennart Larssons minnesfond

Marita Samuelsson, Orientering


Bernt Anderssons Ledarstipendium

Filippa Söderberg, Fotboll


Gamla SIK:ares ungdomsledarstipendium

Maria Slars Paulsson, Orientering

(Ej närvarande vid mötet)Efter prisutdelningen så fortsatte årsmötet.

Årsmötet valde fram Kristina "kicki" Fjellström och Pär Gimdalen till mötesordförande samt sekreterare.


Pär Gimdalen gick igenom Sik:s verksamhetsberättelse och Per Johansson gick igenom klubbens resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. Årsmötet valde att godkänns samt ge klubbstyrelsen samt Sik:s sektioners styrelser ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet bestämde att medlemsavgiften för 2024 skall vara densamma som föregående år.

Amanda Törner och Per Johansson gick igenom Sik:s verksamhetsplan samt budget för det kommande året och årsmötet godkände den.

Valet om antal ledamöter valdes till 7st.

Jan Kihl fick fortsatt förtroende som ordförandeSamtliga ledarmöter som stod för omval valdes in av årsmötet och det föregående årets klubbstyrelse får fortsatt förtroende.

Styrelsen består av följande 7 ledarmöter.

Jan Kihl, Ordförande

Amanda Törner

Pär Gimdalen

Gabrielle Wassing

Per Johansson

Jenny Evred

Kjell Höglund


Sundbybergs IK:s revisorer för det kommande verksamhetsåret är,

Daniel Gustavsson (Omval) (sammankallande)

Jörgen Silen (Omval)

Per Håkansson (Nyval)


Valberedningen valdes inte under årsmötet men dom sektionerna som har uppgiften att ta fram en kandidat för deras sektion är,

Friidrott, Parasport, Bordtennis & Orientering


Efter valen så gick styrelsen och kansliet genom lite aktuell information om vad klubbstyrelsen gör, vad som kommer i framtiden och vad som har varit.


Klubbstyrelsen tackar alla medlemmar som var på årsmötet och önskar alla medlemmar ett härligt idrottsår!Nyheter via RSS
Levererat av MyClub