Årsmöte 2023

Publicerad 2023-03-10 09:10
 rsm te
Klubbstyrelsen kallar till årsmöte 2023 den 19 april klockan 18:30, lättare förtäring kommer att finnas från 18:00. Vart: Gamla Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg, ingång på gården.

Innehåll

· Utdelning av klubbens utmärkelser

· Utdelning av utmärkelser från Kamratföreningen Gamla SIK-are

· Inval av ständiga medlemmar · Summering av ekonomi och verksamhet för 2022

· Beslut om medlemsavgift för 2024

· Beslut om budget och verksamhetsplan för 2023

· Val av ny styrelse och revisorer för 2023

· Val av valberedning

Förslag till årsmötet skall vara kansliet tillhanda senast 18 mars 2023

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli, Stationsgatan 9, fr o m onsdag 5 april 2023.

Hjärtligt välkomna!

Sundbybergs Idrottsklubb, Klubbstyrelsen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub