Sikbt

Barn/Juniorträningar

Träningsgrupperna för våra Barn/Juniorer är inte strikt uppdelade efter ålder eller erfarenhet,
utan sätts ihop för att få bra grupper.

Nivån varierar även inom alla grupper. Barn inom en grupp kommer få träna med alla andra barn
inom samma grupp under en längre period, men ofta delar vi upp barnen ålders- och nivåmässigt
under träningspassen. Alla kommer att få träna med barn som är både bättre och sämre än dem
själva, men främst med barn som ligger på ungefär samma nivå.

Vi har inte någon könsuppdelning på träningarna. Det är en betydligt större andel pojkar än flickor
som tränar men vi är glada över de flickor som tränar med oss och vi ser gärna att de blir fler.

Vi har en bordtennisrobot som underlättar vissa övningar. Den kan variera både fart, skruv och
position och kan skicka upp till 170 bollar i minuten. Denna tar vi fram vid enstaka träningspass
om det finns en förälder som kan hjälpa till att starta och stoppa den.

Vi uppmuntrar barn att träna flera gånger i veckan och gör vårt bästa för att tillgodose sådana
önskemål. Kontakta klubben eller någon tränare om ni vill träna fler gånger i veckan.

Barnen kommer få träna på alla moment i bordtennis som är anpassade till deras nivå.
Klicka här för en kort film på en övning med röd grupp.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub