Sikbt

Grundslagen

Det finns många olika sätt att slå bollen i bordtennis. Alla slag handlar om fart, skruv och precision. Den här texten är inriktad till våra juniorer som inte tränat bordtennis länge. Nybörjare fokuserar först och främst på precision och därefter växer möjligheterna att slå hårdare och med mer skruv med träningen. Se den här texten som en allmän guide. Era tränare kommer visa exakt hur slagen bör slås och vad varje spelare bör träna på.

Grundposition
Spelare bör ställa sig med lätt böjda ben och svagt framåtlutad överkropp där vikten är på främre delen av fötterna. Avståndet till bordet bör vara så att spelaren når bordet med sitt racket. Spelaren bör hålla sitt racket rakt fram ovanför bordets höjd.

Med denna position kan spelaren snabbt förflytta sig åt alla håll och är beredd på att bollen kan slås med både backhand och forehand. Det är svårt att inte betona betydelsen av en bra grundposition tillräckligt. Träna in den från start.

Det vanligaste misstaget är att stå alltför upprätt med vikten på hälarna och racketet under bordshöjd. Då blir det alltför svårt att snabbt förflytta sig med bra balans.

Grepp
Det finns i grunden två sätt att greppa ett bordtennisracket, handskaksfattning och pennfattning. Handskaksfattning är vanligast i Sverige medan pennfattningen är populärast i Asien.

Handskaksfattningen varierar något efter stommens form, tycke och smak, och ibland även om man slår en backhand eller forehand. Er tränare kan ge närmare råd om hur fingrarna bör placeras.

Serve
Nybörjare bör i första hand träna in en oskruvad serve som är korrekt enligt regelboken. Det handlar då främst om att med öppen handflata kasta upp bollen minst 16 cm och sedan låta den falla lika mycket innan bollen slås.

Nybörjare slår ofta bollen så att den studsar högt över nät. Målet med träningen blir främst att slå den allt lägre över nätet. För att lyckas med det måste bollträffen på racketen vara ungefär i höjd med nätet. Bollträffen på bordet bör vara nära bordets kortsidor - det vill säga en så lång studs som möjligt. Variera med att slå serven rakt över bordet och diagonalt.

För att underlätta träningen kan man sätta upp ett snöre ovanför nätet och försöka hålla serven under snöret. Man kan också sätta upp mål på motståndarens bordshalva som man ska försöka träffa.

När spelaren är redo att börja skruva bollen bör en underskruvad serve tränas in. Ju mer underskruv bollen får, desto svårare är det för motståndaren att returnera bollen över nätet. Målet med träningen är alltså att få så mycket skruv som möjligt samtidigt som bollen håller sig lågt över nätet. Träna på att utnyttja handleden för att få maximal skruv på bollen. Även här kan man variera bordsplaceringen och slå en kort eller lång samt en rakt eller diagonal serve.

Steget därefter är att lära sig fler skruvar och kanske framförallt att slå bollen så att motståndaren inte ser vilken skruv bollen får.

Oskruvade slag
Nybörjare som inte börjat träna på att slå eller returnera skruvade bollar bör träna på oskruvade backhand- och forehandslag. Ofta är det fotarbetet som brister mest. Det går inte stå stilla och sträcka sig efter bollen och tro att det blir lätt att slå bollen bra. I stället måste de träna på att förflytta sig så att slaget alltid är så lika som möjligt.

Träningen därefter handlar om bollkänsla och precision. Träna på att slå bollen lågt över nät och sikta på vart bollen ska studsa på motståndarsidan av bordet.

Skruvade slag
Det första skruvade slaget man bör träna på är korta underskruvade skär. Precis som med den underskruvade serven blir det svårt för motståndaren att returnera bollen över nätet. Slaget kan slås både med backhand och forehand, rakt eller diagonalt och kort eller långt. Målet med träningen bör vara att hålla bollen så lågt över nät som möjligt.

Nästa steg är att träna på överskruvade loopar. Det är kanske det slag man först tänker på om någon frågar vad som är det vanligaste sättet att slå bollen. Men så är det inte för nybörjare. På matcher hinner bollen ofta avgöras innan någon av spelarna satt överskruv på bollen. Försök träna på att sätta så mycket skruv som möjligt på bollen. Motståndaren får då svårt att hålla nere bollen och missar då hela bordet.

Det finns givetvis många andra slag också. När ni klarar av slagen ovan kommer er tränare hjälpa er med nästa steg i utvecklingen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub