Sikbt

Vision och Värdegrund

Sundbybergs IK's värdegrund är de värderingar som formar Sundbybergs IK's normer och handlingar.


Alla får vara med
SIK välkomnar alla till att idrotta efter sina egna förutsättningar.
Att alla får vara med är en framgångsfaktor: en bred bas ger en bättre spets.


Gemenskap
SIK har en bra gemenskap och alla får uppleva kamratskap.


Glädje
SIK präglas av en glädjefylld atmosfär där varje individ bidrar med en positiv inställning.


Kommunikation
SIK har en öppen kommunikation både inom och utom föreningen,
där alla medlemmar känner till verksamheten och vi tillsammans formar SIK.


Utveckling
SIK har ett utvecklingsorienterat klimat där verksamheten ständigt förnyas
och individer uppmanas och får hjälp med att ta ansvar för sin utveckling.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub