Sik banner ishockey myclub

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier

Dessa riktlinjer gäller Sundbybergs IK & Ishockeysektionens officiella kanaler och lagens officiella lagkonton.

Med sociala medier menar vi här till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Instagram m.fl. Inom Sundbybergs IK så är man ansvarig för att kommunicera i enlighet med föreningens och sektionens riktlinjer.

Sundbybergs IK Ishockey ser positivt på användningen av sociala medier som ett sätt att lyfta fram Sundbybergs IK Hockeys värdegrund, Sundbybergs (hemmaplans) modellen och varumärke. Vår värdegrund och vision beskriver vi med orden ishockey, alla får vara med, gemenskap, glädje, kamratskap och utveckling.

Det här ska du tänka på

 • Din medverkan i sociala medier påverkar också bilden av Sundbybergs IK Ishockey. Använd sunt förnuft.
 • Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare, förtroendevald eller privat.
 • Förolämpningar eller mobbning av med/motspelare, ledare, domare eller andra intressenter inom ishockeyn får inte förekomma.
 • Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du sportchef/kansliet.

Bilder och kommentarer

 • Fråga om lov innan du fotograferar eller filmar andra personer i syfte att publicera på sociala medier. Använd den mall för samtycke som finns att ladda ned på vår webbplats.
 • Du får inte ta bilder i omklädningsrummen under ombyte eller dusch och än mindre publicera bilderna. Du får dessutom inte publicera bilder eller video som på något sätt kan upplevas som kränkande, generande eller obehagliga för den som är med.
 • Kommentera inte någon nedsättande. Kommentarer baserat på en persons religion, kön, sexuella läggning eller hudfärg är inte acceptabelt.
 • Använd inte andras material utan tillåtelse och ange källa och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
 • Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Sundbybergs IK eller Ishockeysektionen.

Respekt och sunt förnuft

 • Personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
 • Om riktlinjerna inte följs upprepade gånger kan det leda till att träningsgruppens konton tas över av ishockeysektionen och stängs ned. Om det rör enskilda medlemmar som upprepade gånger bryter mot riktlinjerna kan det både leda till uteslutning och, vid grova fall, till polisanmälan.
 • Vid alla frågor och diskussioner som rör Sundbybergs IK Ishockey som förening ska du hänvisa till sportchefen eller styrelsen.

Grafisk profil Sundbybergs IK Ishockey

Sundbybergs IK Ishockey

 • Den grafiska profilen skall följa föreningens riktlinjer. I formell kommunikation med/mot omvärlden talar vi om oss själva som Sundbybergs IK eller Sundbybergs Idrottsklubb. Vid många upprepningar i en längre text kan även förkortningen SIK tillämpas. När vi talar om oss själva internt används SIK mer förekommande.
 • Om det ska framgå att vi talar om en enskild sektion ska detta skrivas Sundbybergs IK eller SIK följt av sektionsnamnet, där det förstnämnda är att föredra och det sistnämna kan tillämpas vid t.ex. många upprepningar i en längre text.

GDPR Sociala medier

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub