Sik banner ishockey myclub

Sundbybergs modellen


Att vi alla i SIK Hockey ställer oss bakom föreningens och idrottens värdegrund och policys.

Mål och riktlinjer

Idrott för barn skall vara lekfull, allsidig och bygga på flickors och pojkars egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i barnens utvecklingstakt.

Barnidrotten ska utformas så att flickor och pojkar ska lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den. Barns idrott ska i första hand bedrivas i närområdet.

Sundbybergs IK Hockey ska erbjuda barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i verksamhetens utformning och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

Idrotten ska i möjligaste mån ledas av ledare med grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt andra, och lära sig vikten av rent spel.

Barnen skall ges möjlighet att få vara med och påverka sin vardag och dess verksamhet.


Barn -spelar policy Sundbybergs IK

Vi barn -spelare: Har varit med och format och påverkat värdegrund och policys.

· att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom

· att barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad

· att få hålla på med det man tycker är roligast

· att ha kul

· att få vara med och påverka

· att ha och få nya kompisar

· att alla är snälla – inför och mot varandra

· att ha schyssta ledare

· att passa tider

· att lyssna på varandra och när ledare vill och säger något

· att lära sig något nytt

· att få bättre kondition och bli smidig

· att vi är ett lag och alla får spela

Barn (spelare) i Sundbybergs IK Lag…


Ledarpolicy Sundbybergs IK

Vi ledare: Ställer oss bakom föreningens och ishockeyns och värdegrund, policys och riktlinjer.

· att vara tydlig

· att ha social kompetens - lyhörd

· att coacha (teambuilding) inom och för laget

· att verka för medbestämmande

· att delegera - rollfördelning hos ledarna

· att skapa trygghet för barnen med deras definition vad trygghet innebär

· att ha enkla rutiner/regler vid träning och match

· att ha nivåanpassad träning, d.v.s. övningar/motstånd efter utvecklingsnivå

· att lyfta upp individen i samtal

· att alla ska stimuleras och tillåtas utvecklas i sin takt

· att alla ska ha roligt med hockeyn (träning, match och vid sidan av plan)

· att alla ska fortsätta spela men också kunna kombinera med andra idrotter

· att skapa och ha förtroende hos spelare (barnen), föräldrar och andra ledare

· att skapa och visa respekt för varandra: inom laget, gentemot ledare, egna och andra, föräldrar, motståndare och inte minst mot domarna

Ledarna i Sundbybergs IK Lag ...


Föräldrapolicy Sundbybergs IK

Vi föräldrar: Ställer oss bakom föreningens och ishockeyns och värdegrund, policys och riktlinjer.

· att uppmuntrar våra barn till att spela ishockey och poängterar att det är roligt att de idrottar

· att vi hejar på våra barn när de tränar och tävlar på ett positivt sätt och att låta tränarna sköta hockeyträning och laguttagning.

· att respektera domarna inför under och efter match, det är domaren som dömer och på vilken nivå, aldrig föräldern/publik

· att uppmuntrar till andra aktiviteter/läger för att skapa en bra sammanhållning bland spelare och föräldrar

· att samarbeta och lita på att alla tar ansvar för sin egen uppgift i samband med matcher, cuper mm,

vilket innebär att alla känner sig delaktiga på ett positivt sätt

· att inte diskuterar individer och laguttagning med andra inför våra barn

· att vara noga med att våra barn ska komma i god tid till träningar och matcher

· att uppmuntra våra barn till spontan idrott, att t.ex. åka skridskor på fritiden samt delta i andra idrotter

Föräldrarna i Sundbybergs IK Lag …


FN:s barnkonvention

·Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

· Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

·Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom.

·Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

·Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp,

vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

·Varje barn har rätt till social trygghet.

·Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

·Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub