Nytoppbild 1170px inklwwwtext

Avgifter & försäkringar

Det finns två avgifter för dig som spelar innebandy i SIK.

1. Föreningsavgift (medlemsavgift)

SIKs medlemsavgift, faktureras i januari per kalenderår.
Blir man medlem efter den 1 augusti betalar man halv avgift för tiden fram till nästa faktureringstillfälle.
Medlemsavgiften/föreningsavgiften skall betalas av samtliga medlemmar i föreningen Sundbybergs IK bl.a. av försäkringsskäl.

På årsmötet i april 2022, fattade föreningens medlemmar beslut om att förändra medlemstyperna samt att höja medlemsavgiften inför 2023.

Från den 1 januari 2023 tillkommer medlemstyperna ledare och stödjande. Det innebär att alla ledare betalar medlemsavgift från 2023. De ledare som är både ledare och aktiva idrottsutövare, betalar medlemsavgift som idrottsutövare.

De som idag har registrerat ett familjemedlemskap som består av endast två personer där en av medlemmarna antingen är att definiera som ledare eller stödjande, bör därför se över om ni ska ligga som familj eller inte alternativt fylla på med flera familjemedlemmar.

Vad de olika medlemstyperna har för förmåner genom sitt medlemskap framgår av tabellen nedan. Kontakta gärna kansliet om du är osäker på hur just ditt medlemskap ser ut: Ylva Wastesson, Tel: 08-28 11 15, E-post: kansliet@sundbybergsik.se

2. Sektionsavgift

Innebandysektionens avgift, faktureras i oktober per säsong (tex säsongen 2023-2024).
Om man börjar i sektionens verksamhet efter den 15 januari betalar man halv avgift fram till nästa faktureringstillfälle.

Avgiften i Innebandysektionen skall betalas av alla spelare som tränar och spelar innebandy i Sundbybergs IK. Den ligger till grund för utbildning av tränare, licensiering av spelare, domaravgifter, avgifter för lokaler, inköp av materiel etc.
Aktiva ledare i egna lag faktureras inte sektionsavgiften.

Vid frågor om sektionsavgiften kontakta innebandysektionens kassör:
Peter Erlandsson, Mobil: 0762738738, E-post: peter_erlandsson@hotmail.com

Sektionsavgifter per serie, säsongen 2023/24:

  • Barn & Ungdom: 800 kronor
  • Senior (spelar i seniorserie): 2000 kronor
  • Veteran (spelar i veteranserie): 1600 kronor

Försäkring

Skador anmäls alltid genom att man ringer till Folksam:

Må-fr 07:30-17:00
Telefon: 0771-960 960

Övrig tid
Journummer: 020-45 00 00

Alla medlemmar i SIK är försäkrade hos Folksam genom en generell försäkring.
Innebandysektionen ska även lösa och betala en sk. spelarlicens. Ett krav är dock att spelaren är medlem i SIK Innebandysektionen. Till spelarlicensen medföljer "en bättre" idrottsskadeförsäkring avtalad med svenska innebandyförbundet. Denna speciella idrottsskadeförsäkring tillhandahålls likaså av Folksam, men är en helt separat försäkring.
Samtliga spelare skall licensieras! Oavsett om de förväntas delta i seriespel eller ej.

För nya spelare finns en "prova på period" (3 ggr), eller i ett s.k. "startupprojekt"(max 10 ggr) om tex et helt lag startas upp.
Då är spelarna försäkrade även om avgifterna ej är lösta.

Mer information om Folksam Idrottsförsäkring se Folksams idrottsforsakring - innebandy.
Mer information om licensiering hittas på svenska innebandyförbundet Licenser & övergångar

Md adidas isologo.svg  002
Md stadium
Md st d din f rening stadium
Md sundbybergstad
Md sundbybergs ik fb logga
Bildlänk ovan till huvud-SIK www.sik.org.
Md stif
Bildlänk ovan...
Md svif
Bildlänk ovan...
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub