Thumbnail innebandy

Avgifter & försäkringar

Det finns två avgifter för dig som spelar innebandy i SIK.

1. Föreningsavgiften

SIKs medlemsavgift, faktureras i januari per kalenderår.
Blir man medlem efter den 1 augusti betalar man halv avgift för tiden fram till nästa faktureringstillfälle.

Medlemsavgiften i föreningen Sundbybergs IK, är den ekonomiska basen för verksamheten. Avgiften skall betalas av samtliga medlemmar och medlemsavgiften är även viktig för varje sektions verksamhet eftersom klubbens gemensamma intäkter fördelas till sektionerna utifrån antalet registrerade medlemmar.

Vid mer detaljerade frågor, läs mer på föreningen SIK - länk medlemsavgift eller kontakta kansliet:
Ylva Wastesson
Tel: 08-28 11 15
E-post: ylva@sik.org

Medlemsavgifter, året 2019:

  • Medlemmar upp till 12 år: 200 kronor
  • Medlemmar 13 - 19 år: 250 kronor
  • Medlemmar 20 år och äldre: 400 kronor
  • Familjeavgift: 500 kronor
  • Stödjande: 300 kronor


2. Sektionsavgiften

Innebandysektionens avgift, faktureras i oktober per säsong.
(tex säsongen 2018-19). Om man börjar i sektionens verksamhet efter den 15 januari betalar man halv avgift fram till nästa
faktureringstillfälle.

Avgiften i Innebandysektionen skall betalas av alla spelare som tränar och spelar innebandy i Sundbybergs IK. Den ligger till grund för utbildning av tränare, domaravgifter, avgifter för lokaler, inköp av materiel etc.

Vid frågor om sektionsavgiften kontakta innebandysektionens kassör:
Fredrik Juhlin
Mobil: 076-394 98 72
E-post: fredrik.juhlin@telia.com

Sektionsavgifter, säsongen 2018/19:

  • B-licens (födda år 2003 eller yngre säsongen 2018/19) 800 kronor
  • A-licens (födda år 1999 till 2002 säsongen 2018/19) 1400 kronor
  • A-licens (födda år 1998 eller äldre säsongen 2018/19) 2000 kronor


Du som är ledare i innebandysektionen faktureras inte sektionsavgiften.


Försäkringar

Alla spelare och ledare som är medlemmar i SIK är försäkrade genom Folksam.

Skador anmäls alltid genom att man ringer till Folksam på telefonnummer:
Inträffad skada 0771-960 960
Mån - fre 07:30 - 17.00.
Folksam Jour 020-45 00 00

Vid akut skada övrig tid.
Information om Folksam Idrottsförsäkring se Folksams hemsida.

Md sundbybergs ik fb logga
Md stif
Md svif
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub