Sik banner klubben copy

Nya riktlinjer 2020 för utdrag ur belastningsregister

Publicerad 2020-01-28 12:57
Med syftet att skapa ett tryggare idrottande för våra barn infördes under 2018 riktlinjer att alla ledare för spelare under 18 år ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Fr.o.m. 1 januari 2020 justeras dessa riktlinjer på beslut av Idrottssveriges högsta organ; Riksidrottsförbundet (RF). De nya justerade riktlinjerna är framtagna av klubbstyrelsen i Sundbybergs Idrottsklubb och gäller nu för alla sektioner i klubben, inklusive friidrotten. Du som är ledare i Sundbybergs IK Friidrott behöver därför läsa igenom nedanstående text med stor noggrannhet.


Vilka ska visa upp det begränsade registerutdraget?

Alla personer från 15 år och uppåt som i vår verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn (alla under 18 år räknas som barn).

Ungdomar över 15 år som arbetar på exempelvis Friidrottskollo m.m. och som inte avlönas av annan part (t.ex. Sundbybergs Stad. Då uppvisas intyget till Sundbybergs Stad).

Samtlig anställd personal (gäller även anställda/arvoderade tränare som enbart tränar seniorer).

Medföljande vuxna/föräldrar som övernattar tillsammans med barnen på tävlingsresor/läger och dylikt.


Vad visar det begränsade registerutdraget?

Det visar endast grova brott som; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.


För vem uppvisas det begränsade registerutdraget?

Det uppvisas för antingen Annika Hage Nederström eller Malin Nömm (ledamöter i sektionsstyrelsen).

Registerutdraget ska uppvisas i original (kuvertet behöver inte vara oöppnat).

När det har uppvisats så lämnas det tillbaka till personen, det sparas alltså inte av sektionen.

Registerutdraget kan inte scannas in och mejlas till ansvariga, utan måste alltså visas upp personligen.

När registeruppdraget är uppvisat så bockas det av på ledarförteckningen att registerutdrag för 2020 är uppvisat, (som finns i MyClub).


Hur ofta ska ett begränsat registerutdrag visas upp?

Det ska visas upp en gång varje år. Senast den 31 januari eller senast 1 månad efter det att man påbörjat sitt ledaruppdrag.


Vad händer om en ledare inte visar upp sitt registerutdrag?

Om en ledare inom föreskriven tid inte visat upp sitt registerutdrag, så är ledaren avstängd från sitt uppdrag till dess att registerutdraget är uppvisat.


Hur beställer man ett begränsat registerutdrag?

Utdraget beställer man hos polisen genom att klicka HÄR >>

Att beställa tar ca. 5 minuter. Skriv ut och fyll i blanketten. Scanna/fota och maila till registerutdrag@polisen.se

Ledare mellan 15-18 år behöver hjälp av målsman för att beställa utdraget. Polisens handläggningstid är ca. 2 veckor, vilket är bra att ha i åtanke.


När finns möjlighet att visa upp registerutdrag?

Registerutdragen visas upp för Annika eller Malin i samband med träningar i löpargången i Hallonbergen under en tvåveckorsperiod månadsskiftet januari/februari:

Tisdag 28 januari, kl. 18:00-19:30

Torsdag 30 januari, kl. 18:00-19:30

Tisdag 4 februari, kl. 18:00-19:30

Torsdag 6 februari, kl. 18:00-19:30

För de ledare som inte har möjlighet att komma på dessa tider kontakta antingen Annika eller Malin och stäm av en tid när det passar.

Kontaktuppgifter:

Annika Hage Nederström, annika.hage.nederstrom@gmail.com

Malin Nömm, malin.nomm@gmail.com

Vi uppskattar om detta kan genomföras så snabbt och effektivt som möjligt så att inga ledare behöver stängas av.

Tänk på att då det är ganska kort med tid så beställ ert utdrag så snart som möjligt.

I och med att vi har förlängt visningstiden med en vecka så hoppas vi att alla ska hinna med.

Tack för ert samarbete och er förståelse.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Sundbybergs IK, Friidrott

Roger Richter
Md stadiumlogga
Md dsc 0008  2
Md st ende rs  2
Md kotteskubbet 1
Kotteskubbet ingår i Två Sjöar Runt
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub