Sik banner klubben copy

Årsmöteshandlingar 2024

Här är årets årsmöteshandligar:


Årsmöte SIK Friidrott 6 mars 2024

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd

§ 3 Mötet behörigt utlyst

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 6 Justeringspersoner

§ 7 Rösträknare

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 9 Styrelsens resultat- och balansräkning

§ 10 Rådgivande beslut till klubbstyrelsen angående styrelsens ansvarsfrihet

§ 11 Fastställande av budget

§ 12 Verksamhetsplan 2024

§ 13 Val av ledamöter

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Mötets avslut


Verksamhetsplan 2024

De senaste åren har vi lagt mycket kraft och resurser på att få igång verksamheten efter pandemin och vi har lyckats bättre än förväntat. Efter två år med stark tillväxt av medlemmar och fantastisk utveckling av både träning och tävling behöver vi byta fokus. Under 2024 vill vi bibehålla verksamheten vi byggt upp men också närma oss en ekonomi i balans så vi kan klara av oväntade händelser även i framtiden.

Sektionens verksamhet utöver träningar och deltagande i tävlingar är följande arrangemang:

Klubbmästerskap för ungdomar 10 februari

Två sjöar runt 17 mars

Sundbybergs Ungdomsspel 26 maj

Fler arrangemang kan tillkomma under året.


Hälsningar,

Styrelsen

Md adidas isologo.svg  002
Md stadium
Md st d din f rening stadium
Md sundbybergstad
Md logga alone 500x172
Stöd Sundbybergs IK Friidrott när du ska handla eller boka hotell på nätet!
Md st ende rs  2
Md md dsc 0008  2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub