Sik banner ishockey myclub

Ishockeysektionens styrelse kallar till årsmöte 2023

Publicerad 2023-04-06 13:07
​Ishockeysektionens styrelse kallar till årsmöte 2023 tisdag 23 maj klockan 18:30, lättare förtäring kommer att finnas från 18:00. Var: Gamla Folkets Hus, Sturegatan 12, Sundbyberg, ingång på gården.


Innehåll:

Sedvanliga årsmöteshandlingar

· Beslut om budget och verksamhetsplan för 2023

· Val av styrelse

· Val av valberedning

Förslag till årsmötet skall vara sektionen tillhanda senast 24 april 2023.

Skickas till ordförande Patrik Svensson mailto: patrik.svensson@peab.se

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på sektionens hemsida, senast 2 veckor innan årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Sundbybergs Idrottsklubb, Ishockeysektionens styrelse

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub