Sik bordtennis

Extrainsatt möte

Publicerad 2021-11-09 19:12
Sektionens medlemmar var kallade till mötet för att reda ut sektionens vara eller icke vara.

Plats: Ursviks Motionsgård, plan 2
Tid: Måndag 8 november kl. 19.30.


Sundbybergs Idrottklubb (SIK)kallade bordtennissektionens medlemmar till ett extrainsatt möte. Inom bordtennissektionen har klubbstyrelsen uppfattat att det inte finns någon fungerande styrelse och de har heller ingen kontaktperson som regelbundet informerar de om vad som händer i sektionen.

I en ideell idrottsförening finns det alltid stadgar som redogör för hur föreningen ska fungera. Stadgar finns även i SIK som säger att klubben är en juridisk person med en klubbstyrelse och ett antal sektioner (idrotter). Det innebär att för att en idrott ska kunna bedrivas krävs en styrelse för respektive sektion (typ bordtennis) samt ett årsmöte varje kalenderår som väljer sin egen styrelse och som sköter om sektionens ekonomi och verksamhet.

Jan Kihl, ordförande i SIK berättade om den uppkomna situation och vad som krävs för att kunna fortsätta med bordtennis inom SIK. Bland annat en styrelse som ordnar ett årsmöte innan 31/12 2021 annars tvingas styrelsen för SIK att avsluta bordtennisverksamheten samt säga upp samtliga träningstiderkopplade till Sundbybergs Stad.


Vid vårt möte 8 november skapade vi en tillfällig valberedning inför årsmötet den 16 december:

Kontakta gärna Henrik eller Asim om du har något förslag på namn, kanske du själv, till den viktiga styrelsen!

Henrik: svegby@kth.se /Tfn 0761330083

Asim: asim_164@hotmail.com /Tfn 0700169861


Kontaktperson i klubbstyrelsen: Jan Kihl 070 515 2883

Tack för ett givande möte!

Attila Gal
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub