Img 7705

Styrelsen

Ordförande

Björn Karlström

Vice ordförande samt registeringsansvarig

Yvonne Karlström

Kassör

Per-Åke Gester

Vice kassör

Inger Levhorn

Sekreterare

Gunnel Edin

Vice sekreterare

Marie-Louise Klang

Ledamot

Eivor Johansson

Suppleant och aktivitetsansvarig

Judy (Kajsa) Gester

Valberedning

Leif Sollerhag

Lida Sollerhag

Orla Mikkelsen

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub