Asset 16

Bröderna Fischerströms Bragdmedalj
Delas ut till den SIK:are som gjort den främsta prestationen under året. Sektionen föreslår, KS beslutar och familjen Fischerström godkänner. Delas ut på årsmötet. Avser föregående verksamhetsår. Medlemsavgift ska vara erlagd.Bunges ledarstipendium
Delas ut till max tre (3) förtjänstfulla ledare per år. Ledaruppdrag under 10 år. Kan endast erhållas en gång. Föreslås av sektion eller KS. Medlemsavgift ska vara erlagd. Utdelas på årsmötet. KS beslutar. Stipendiet avser föregående verksamhetsår.SIK:s idrottsstipendier
Kan delas ut till förtjänstfulla aktiva ungdomar t o m 18 år. Max 10 stipendier /år. Medlemsavgift ska vara betald. Utdelas på årsmötet. Föreslås av sektion eller KS. Beslutas av Klubbstyrelsen. Priset består av presentkort på Stadium.Gamla Sikares ungdomsledarstipendium
Delas ut till förtjänstfull ungdomsledare, utses av Gamla Sikare Föreslås av sektionerna. Vandringspokal, vinnarens namn ingraveras samt stipendium på 3000:- Medlemsavgift ska vara erlagd.Riksbyggens stipendium
Utses av klubbstyrelsen. Utdelas från år 2004, årsmötet 2005. Delas ut till den sektion som klubben anser under föregående år svarat för den mest framgångsrika ungdomssatsningen. Delas ut till den flicka/pojke som under föregående år fyllde minst 13 år men högst 18 år, visat på stor idrottslig talang alternativt goda ledaregenskaper och gott kamratskap. Föreslås av sektionerna, KS beslutar.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub